อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินวอน เกาหลีใต้ KRW ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
0.0235
0.0274
9 ก.ค. 20
0.0235
0.0274
8 ก.ค. 20
0.0236
0.0274
7 ก.ค. 20
0.0236
0.0274
3 ก.ค. 20
0.0234
0.0272
2 ก.ค. 20
0.0234
0.0272
1 ก.ค. 20
0.0232
0.0270
30 มิ.ย. 20
0.0231
0.0269
29 มิ.ย. 20
0.0232
0.0270
26 มิ.ย. 20
0.0232
0.0271
25 มิ.ย. 20
0.0231
0.0270
24 มิ.ย. 20
0.0231
0.0269
23 มิ.ย. 20
0.0231
0.0269
22 มิ.ย. 20
0.0230
0.0268
19 มิ.ย. 20
0.0231
0.0270
18 มิ.ย. 20
0.0232
0.0270
17 มิ.ย. 20
0.0232
0.0270
16 มิ.ย. 20
0.0231
0.0269
15 มิ.ย. 20
0.0230
0.0269
12 มิ.ย. 20
0.0232
0.0271
11 มิ.ย. 20
0.0234
0.0272
10 มิ.ย. 20
0.0236
0.0275
9 มิ.ย. 20
0.0236
0.0274
8 มิ.ย. 20
0.0237
0.0275
5 มิ.ย. 20
0.0235
0.0274
4 มิ.ย. 20
0.0234
0.0272
2 มิ.ย. 20
0.0233
0.0271
1 มิ.ย. 20
0.0233
0.0271
29 พ.ค. 20
0.0232
0.0270
28 พ.ค. 20
0.0232
0.0270

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน วอน เกาหลีใต้ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน วอน เกาหลีใต้ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง