อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินวอน เกาหลีใต้ KRW ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 19
0.0233
0.0271
21 ต.ค. 19
0.0233
0.0271
18 ต.ค. 19
0.0231
0.0269
17 ต.ค. 19
0.0231
0.0270
16 ต.ค. 19
0.0230
0.0269
15 ต.ค. 19
0.0231
0.0269
11 ต.ค. 19
0.0231
0.0269
10 ต.ค. 19
0.0229
0.0268
9 ต.ค. 19
0.0227
0.0266
8 ต.ค. 19
0.0229
0.0267
7 ต.ค. 19
0.0229
0.0268
4 ต.ค. 19
0.0229
0.0268
3 ต.ค. 19
0.0228
0.0267
2 ต.ค. 19
0.0229
0.0268
1 ต.ค. 19
0.0230
0.0268
30 ก.ย. 19
0.0230
0.0268
27 ก.ย. 19
0.0230
0.0269
26 ก.ย. 19
0.0230
0.0268
25 ก.ย. 19
0.0229
0.0268
24 ก.ย. 19
0.0230
0.0269
23 ก.ย. 19
0.0229
0.0268
20 ก.ย. 19
0.0231
0.0269
19 ก.ย. 19
0.0230
0.0269
18 ก.ย. 19
0.0230
0.0269
17 ก.ย. 19
0.0231
0.0270
16 ก.ย. 19
0.0232
0.0271
13 ก.ย. 19
0.0233
0.0271
12 ก.ย. 19
0.0232
0.0270
11 ก.ย. 19
0.0231
0.0270
10 ก.ย. 19
0.0232
0.0270

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน วอน เกาหลีใต้ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน วอน เกาหลีใต้ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง