อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินวอน เกาหลีใต้ KRW ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
27 ม.ค. 20
0.0235
0.0274
24 ม.ค. 20
0.0236
0.0275
23 ม.ค. 20
0.0235
0.0274
22 ม.ค. 20
0.0235
0.0273
21 ม.ค. 20
0.0234
0.0273
20 ม.ค. 20
0.0236
0.0275
17 ม.ค. 20
0.0237
0.0275
16 ม.ค. 20
0.0236
0.0274
15 ม.ค. 20
0.0236
0.0274
14 ม.ค. 20
0.0236
0.0274
13 ม.ค. 20
0.0236
0.0274
10 ม.ค. 20
0.0235
0.0273
9 ม.ค. 20
0.0235
0.0274
8 ม.ค. 20
0.0234
0.0272
7 ม.ค. 20
0.0233
0.0272
6 ม.ค. 20
0.0232
0.0270
3 ม.ค. 20
0.0233
0.0271
2 ม.ค. 20
0.0235
0.0274
30 ธ.ค. 19
0.0233
0.0272
27 ธ.ค. 19
0.0234
0.0273
26 ธ.ค. 19
0.0234
0.0272
25 ธ.ค. 19
0.0234
0.0273
24 ธ.ค. 19
0.0234
0.0272
23 ธ.ค. 19
0.0233
0.0272
20 ธ.ค. 19
0.0235
0.0273
19 ธ.ค. 19
0.0233
0.0272
18 ธ.ค. 19
0.0233
0.0272
17 ธ.ค. 19
0.0234
0.0272
16 ธ.ค. 19
0.0232
0.0270
13 ธ.ค. 19
0.0232
0.0271

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน วอน เกาหลีใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน วอน เกาหลีใต้ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน วอน เกาหลีใต้ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน วอน เกาหลีใต้ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง