อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินริงกิต มาเลเซีย MYR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
27 ม.ค. 20
-
-
24 ม.ค. 20
-
-
23 ม.ค. 20
-
-
22 ม.ค. 20
-
-
21 ม.ค. 20
-
-
20 ม.ค. 20
-
-
17 ม.ค. 20
-
-
16 ม.ค. 20
-
-
15 ม.ค. 20
-
-
14 ม.ค. 20
-
-
13 ม.ค. 20
-
-
10 ม.ค. 20
-
-
9 ม.ค. 20
-
-
8 ม.ค. 20
-
-
7 ม.ค. 20
-
-
6 ม.ค. 20
-
-
3 ม.ค. 20
-
-
2 ม.ค. 20
-
-
30 ธ.ค. 19
-
-
27 ธ.ค. 19
-
-
26 ธ.ค. 19
-
-
25 ธ.ค. 19
-
-
24 ธ.ค. 19
-
-
23 ธ.ค. 19
-
-
20 ธ.ค. 19
-
-
19 ธ.ค. 19
-
-
18 ธ.ค. 19
-
-
17 ธ.ค. 19
-
-
16 ธ.ค. 19
-
-
13 ธ.ค. 19
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริงกิต มาเลเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริงกิต มาเลเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริงกิต มาเลเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง