อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินโครน นอร์เวย์ NOK ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
27 ม.ค. 20
3.18
3.43
24 ม.ค. 20
3.20
3.45
23 ม.ค. 20
3.20
3.44
22 ม.ค. 20
3.19
3.44
21 ม.ค. 20
3.20
3.44
20 ม.ค. 20
3.21
3.46
17 ม.ค. 20
3.23
3.48
16 ม.ค. 20
3.23
3.48
15 ม.ค. 20
3.21
3.46
14 ม.ค. 20
3.21
3.46
13 ม.ค. 20
3.21
3.46
10 ม.ค. 20
3.21
3.46
9 ม.ค. 20
3.22
3.47
8 ม.ค. 20
3.23
3.48
7 ม.ค. 20
3.24
3.49
6 ม.ค. 20
3.22
3.47
3 ม.ค. 20
3.22
3.47
2 ม.ค. 20
3.24
3.50
30 ธ.ค. 19
3.20
3.45
27 ธ.ค. 19
3.20
3.45
26 ธ.ค. 19
3.19
3.44
25 ธ.ค. 19
3.18
3.43
24 ธ.ค. 19
3.18
3.43
23 ธ.ค. 19
3.18
3.42
20 ธ.ค. 19
3.17
3.42
19 ธ.ค. 19
3.17
3.42
18 ธ.ค. 19
3.15
3.40
17 ธ.ค. 19
3.15
3.40
16 ธ.ค. 19
3.16
3.41
13 ธ.ค. 19
3.15
3.40

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน นอร์เวย์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน นอร์เวย์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง