อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินโครน นอร์เวย์ NOK ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
3.10
3.35
9 ก.ค. 20
3.13
3.38
8 ก.ค. 20
3.10
3.35
7 ก.ค. 20
3.11
3.36
3 ก.ค. 20
3.08
3.33
2 ก.ค. 20
3.10
3.35
1 ก.ค. 20
3.05
3.30
30 มิ.ย. 20
2.98
3.23
29 มิ.ย. 20
2.99
3.24
26 มิ.ย. 20
3.00
3.25
25 มิ.ย. 20
3.01
3.25
24 มิ.ย. 20
3.03
3.28
23 มิ.ย. 20
3.06
3.31
22 มิ.ย. 20
3.04
3.29
19 มิ.ย. 20
3.06
3.31
18 มิ.ย. 20
3.09
3.34
17 มิ.ย. 20
3.07
3.32
16 มิ.ย. 20
3.07
3.32
15 มิ.ย. 20
3.01
3.25
12 มิ.ย. 20
3.05
3.30
11 มิ.ย. 20
3.10
3.35
10 มิ.ย. 20
3.18
3.43
9 มิ.ย. 20
3.15
3.40
8 มิ.ย. 20
3.20
3.45
5 มิ.ย. 20
3.19
3.44
4 มิ.ย. 20
3.14
3.39
2 มิ.ย. 20
3.11
3.36
1 มิ.ย. 20
3.09
3.34
29 พ.ค. 20
3.07
3.32
28 พ.ค. 20
3.03
3.28

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน นอร์เวย์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน นอร์เวย์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน นอร์เวย์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน นอร์เวย์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง