อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินริยาล กาตาร์ QAR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
26 พ.ค. 20
-
-
25 พ.ค. 20
-
-
22 พ.ค. 20
-
-
21 พ.ค. 20
-
-
20 พ.ค. 20
-
-
19 พ.ค. 20
-
-
18 พ.ค. 20
-
-
15 พ.ค. 20
-
-
14 พ.ค. 20
-
-
13 พ.ค. 20
-
-
12 พ.ค. 20
-
-
11 พ.ค. 20
-
-
8 พ.ค. 20
-
-
7 พ.ค. 20
-
-
5 พ.ค. 20
-
-
30 เม.ย. 20
-
-
29 เม.ย. 20
-
-
28 เม.ย. 20
-
-
27 เม.ย. 20
-
-
24 เม.ย. 20
-
-
23 เม.ย. 20
-
-
22 เม.ย. 20
-
-
21 เม.ย. 20
-
-
20 เม.ย. 20
-
-
17 เม.ย. 20
-
-
16 เม.ย. 20
-
-
15 เม.ย. 20
-
-
14 เม.ย. 20
-
-
13 เม.ย. 20
-
-
10 เม.ย. 20
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ริยาล กาตาร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ริยาล กาตาร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ริยาล กาตาร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ริยาล กาตาร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ริยาล กาตาร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง