อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเบิล รัสเซีย RUB ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
27 ม.ค. 20
0.3300
0.5700
24 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
23 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
22 ม.ค. 20
0.3300
0.5700
21 ม.ค. 20
0.3300
0.5700
20 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
17 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
16 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
15 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
14 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
13 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
10 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
9 ม.ค. 20
0.3400
0.5700
8 ม.ค. 20
0.3300
0.5600
7 ม.ค. 20
0.3300
0.5600
6 ม.ค. 20
0.3300
0.5600
3 ม.ค. 20
0.3300
0.5600
2 ม.ค. 20
0.3300
0.5600
30 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
27 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
26 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
25 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
24 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
23 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
20 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
19 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
18 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
17 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
16 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600
13 ธ.ค. 19
0.3300
0.5600

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเบิล รัสเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเบิล รัสเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง