อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเบิล รัสเซีย RUB ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
21 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
18 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
17 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
16 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
15 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
11 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
10 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
9 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
8 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
7 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
4 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
3 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
2 ต.ค. 19
0.3100
0.5400
1 ต.ค. 19
0.3200
0.5500
30 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
27 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
26 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
25 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
24 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
23 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
20 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
19 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
18 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
17 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
16 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
13 ก.ย. 19
0.3200
0.5500
12 ก.ย. 19
0.3100
0.5400
11 ก.ย. 19
0.3100
0.5400
10 ก.ย. 19
0.3100
0.5400

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเบิล รัสเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเบิล รัสเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง