อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเบิล รัสเซีย RUB ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
0.2900
0.5100
9 ก.ค. 20
0.2900
0.5100
8 ก.ค. 20
0.2900
0.5100
7 ก.ค. 20
0.2800
0.5100
3 ก.ค. 20
0.2900
0.5100
2 ก.ค. 20
0.2900
0.5200
1 ก.ค. 20
0.2800
0.5100
30 มิ.ย. 20
0.2800
0.5100
29 มิ.ย. 20
0.2900
0.5100
26 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
25 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
24 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
23 มิ.ย. 20
0.3000
0.5200
22 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
19 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
18 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
17 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
16 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
15 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
12 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
11 มิ.ย. 20
0.2900
0.5200
10 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
9 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
8 มิ.ย. 20
0.3100
0.5400
5 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
4 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
2 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
1 มิ.ย. 20
0.3000
0.5300
29 พ.ค. 20
0.3000
0.5200
28 พ.ค. 20
0.2900
0.5200

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเบิล รัสเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเบิล รัสเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเบิล รัสเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเบิล รัสเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง