อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินโครนา สวีเดน SEK ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 เม.ย. 20
3.09
3.35
13 เม.ย. 20
3.09
3.36
10 เม.ย. 20
3.09
3.36
9 เม.ย. 20
3.07
3.33
8 เม.ย. 20
3.05
3.31
7 เม.ย. 20
3.07
3.33
3 เม.ย. 20
3.06
3.32
2 เม.ย. 20
3.10
3.36
1 เม.ย. 20
3.10
3.36
31 มี.ค. 20
3.06
3.33
30 มี.ค. 20
3.09
3.35
27 มี.ค. 20
-
-
26 มี.ค. 20
-
-
25 มี.ค. 20
-
-
24 มี.ค. 20
-
-
23 มี.ค. 20
-
-
20 มี.ค. 20
-
-
19 มี.ค. 20
-
-
18 มี.ค. 20
-
-
17 มี.ค. 20
-
-
16 มี.ค. 20
-
-
13 มี.ค. 20
-
-
12 มี.ค. 20
-
-
11 มี.ค. 20
3.12
3.38
10 มี.ค. 20
3.13
3.39
9 มี.ค. 20
3.17
3.43
6 มี.ค. 20
3.15
3.41
5 มี.ค. 20
3.13
3.39
4 มี.ค. 20
3.12
3.38
3 มี.ค. 20
3.13
3.39

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครนา สวีเดน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครนา สวีเดน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครนา สวีเดน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง