อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD 1 ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
26 พ.ค. 20
30.70
32.12
25 พ.ค. 20
30.77
32.19
22 พ.ค. 20
30.68
32.10
21 พ.ค. 20
30.62
32.04
20 พ.ค. 20
30.62
32.04
19 พ.ค. 20
30.69
32.11
18 พ.ค. 20
30.82
32.24
15 พ.ค. 20
30.86
32.28
14 พ.ค. 20
30.89
32.31
13 พ.ค. 20
30.84
32.26
12 พ.ค. 20
30.92
32.34
11 พ.ค. 20
30.94
32.36
8 พ.ค. 20
31.05
32.47
7 พ.ค. 20
31.19
32.61
5 พ.ค. 20
31.20
32.62
30 เม.ย. 20
31.13
32.55
29 เม.ย. 20
31.19
32.61
28 เม.ย. 20
31.24
32.66
27 เม.ย. 20
31.28
32.70
24 เม.ย. 20
31.24
32.66
23 เม.ย. 20
31.12
32.54
22 เม.ย. 20
31.17
32.59
21 เม.ย. 20
31.25
32.67
20 เม.ย. 20
31.26
32.68
17 เม.ย. 20
31.36
32.78
16 เม.ย. 20
31.45
32.87
15 เม.ย. 20
31.41
32.83
14 เม.ย. 20
31.51
32.93
13 เม.ย. 20
31.49
32.92
10 เม.ย. 20
31.45
32.87

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย
  • 1 - 2 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 1 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 1 ดอลลาร์ หรือ 2 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง