อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD 50-100 ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
26 พ.ค. 20
31.50
32.12
25 พ.ค. 20
31.57
32.19
22 พ.ค. 20
31.48
32.10
21 พ.ค. 20
31.42
32.04
20 พ.ค. 20
31.42
32.04
19 พ.ค. 20
31.49
32.11
18 พ.ค. 20
31.62
32.24
15 พ.ค. 20
31.66
32.28
14 พ.ค. 20
31.69
32.31
13 พ.ค. 20
31.64
32.26
12 พ.ค. 20
31.72
32.34
11 พ.ค. 20
31.74
32.36
8 พ.ค. 20
31.85
32.47
7 พ.ค. 20
31.99
32.61
5 พ.ค. 20
32.00
32.62
30 เม.ย. 20
31.93
32.55
29 เม.ย. 20
31.99
32.61
28 เม.ย. 20
32.04
32.66
27 เม.ย. 20
32.08
32.70
24 เม.ย. 20
32.04
32.66
23 เม.ย. 20
31.92
32.54
22 เม.ย. 20
31.97
32.59
21 เม.ย. 20
32.05
32.67
20 เม.ย. 20
32.06
32.68
17 เม.ย. 20
32.16
32.78
16 เม.ย. 20
32.25
32.87
15 เม.ย. 20
32.21
32.83
14 เม.ย. 20
32.31
32.93
13 เม.ย. 20
32.29
32.92
10 เม.ย. 20
32.25
32.87

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย
  • 50 - 100 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 50-100 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 50 ดอลลาร์ หรือ 100 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง