อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD 5-20 ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
30.49
31.51
9 ก.ค. 20
30.37
31.39
8 ก.ค. 20
30.42
31.44
7 ก.ค. 20
30.45
31.47
3 ก.ค. 20
30.30
31.32
2 ก.ค. 20
30.25
31.27
1 ก.ค. 20
30.13
31.15
30 มิ.ย. 20
30.06
31.08
29 มิ.ย. 20
30.07
31.09
26 มิ.ย. 20
30.09
31.11
25 มิ.ย. 20
30.10
31.12
24 มิ.ย. 20
30.01
31.03
23 มิ.ย. 20
30.16
31.18
22 มิ.ย. 20
30.18
31.20
19 มิ.ย. 20
30.20
31.22
18 มิ.ย. 20
30.28
31.30
17 มิ.ย. 20
30.40
31.43
16 มิ.ย. 20
30.25
31.27
15 มิ.ย. 20
30.28
31.30
12 มิ.ย. 20
30.16
31.18
11 มิ.ย. 20
30.14
31.16
10 มิ.ย. 20
30.34
31.36
9 มิ.ย. 20
30.58
31.60
8 มิ.ย. 20
30.62
31.64
5 มิ.ย. 20
30.69
31.71
4 มิ.ย. 20
30.78
31.80
2 มิ.ย. 20
30.70
31.73
1 มิ.ย. 20
30.88
31.90
29 พ.ค. 20
31.00
32.02
28 พ.ค. 20
31.05
32.07

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย
  • 5 - 20 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ USD 5-20 หมายถึง เมื่อนำธนบัตรมูลค่า 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์ หรือ 20 ดอลลาร์ ไปแลกจะได้เรทราคานี้ ไม่ได้ดูจำนวนเงินที่นำไปแลกแต่อย่างใด

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง