อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินแรนด์ แอฟริกาใต้ ZAR ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
-
-
9 ก.ค. 20
-
-
8 ก.ค. 20
-
-
7 ก.ค. 20
-
-
3 ก.ค. 20
-
-
2 ก.ค. 20
-
-
1 ก.ค. 20
-
-
30 มิ.ย. 20
-
-
29 มิ.ย. 20
-
-
26 มิ.ย. 20
-
-
25 มิ.ย. 20
-
-
24 มิ.ย. 20
-
-
23 มิ.ย. 20
-
-
22 มิ.ย. 20
-
-
19 มิ.ย. 20
-
-
18 มิ.ย. 20
-
-
17 มิ.ย. 20
-
-
16 มิ.ย. 20
-
-
15 มิ.ย. 20
-
-
12 มิ.ย. 20
-
-
11 มิ.ย. 20
-
-
10 มิ.ย. 20
-
-
9 มิ.ย. 20
-
-
8 มิ.ย. 20
-
-
5 มิ.ย. 20
-
-
4 มิ.ย. 20
-
-
2 มิ.ย. 20
-
-
1 มิ.ย. 20
-
-
29 พ.ค. 20
-
-
28 พ.ค. 20
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน แรนด์ แอฟริกาใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน แรนด์ แอฟริกาใต้ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน แรนด์ แอฟริกาใต้ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน แรนด์ แอฟริกาใต้ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน แรนด์ แอฟริกาใต้ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง