อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
16 ธ.ค. 19
21.15
22.50
13 ธ.ค. 19
21.15
22.50
12 ธ.ค. 19
21.15
22.50
11 ธ.ค. 19
21.15
22.50
9 ธ.ค. 19
21.15
22.50
6 ธ.ค. 19
21.15
22.50
4 ธ.ค. 19
21.15
22.50
3 ธ.ค. 19
21.15
22.50
2 ธ.ค. 19
21.15
22.50
29 พ.ย. 19
21.15
22.50
28 พ.ย. 19
21.15
22.50
27 พ.ย. 19
21.15
22.50
26 พ.ย. 19
21.25
22.60
25 พ.ย. 19
21.25
22.60
22 พ.ย. 19
21.25
22.60
21 พ.ย. 19
21.25
22.60
20 พ.ย. 19
21.25
22.60
19 พ.ย. 19
21.25
22.60
18 พ.ย. 19
21.35
22.70
15 พ.ย. 19
21.35
22.70
14 พ.ย. 19
21.35
22.70
13 พ.ย. 19
21.35
22.70
12 พ.ย. 19
21.35
22.70
11 พ.ย. 19
21.35
22.70
8 พ.ย. 19
21.35
22.70
7 พ.ย. 19
21.30
22.65
6 พ.ย. 19
21.33
22.68
5 พ.ย. 19
21.20
22.55
4 พ.ย. 19
21.20
22.55
1 พ.ย. 19
21.20
22.55

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง