อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
21.40
22.55
9 ก.ค. 20
21.35
22.50
8 ก.ค. 20
21.35
22.50
7 ก.ค. 20
21.25
22.40
3 ก.ค. 20
21.25
22.40
2 ก.ค. 20
21.25
22.40
1 ก.ค. 20
21.15
22.30
30 มิ.ย. 20
21.15
22.30
29 มิ.ย. 20
21.15
22.30
26 มิ.ย. 20
21.40
22.55
25 มิ.ย. 20
21.40
22.55
24 มิ.ย. 20
21.40
22.55
23 มิ.ย. 20
21.40
22.55
22 มิ.ย. 20
21.40
22.55
19 มิ.ย. 20
21.40
22.55
18 มิ.ย. 20
21.40
22.55
17 มิ.ย. 20
21.40
22.55
16 มิ.ย. 20
21.40
22.55
15 มิ.ย. 20
21.40
22.55
12 มิ.ย. 20
21.40
22.55
11 มิ.ย. 20
21.40
22.55
10 มิ.ย. 20
21.40
22.55
9 มิ.ย. 20
21.40
22.55
8 มิ.ย. 20
21.40
22.55
5 มิ.ย. 20
21.40
22.55
4 มิ.ย. 20
21.40
22.55
2 มิ.ย. 20
21.40
22.55
1 มิ.ย. 20
21.40
22.55
29 พ.ค. 20
21.40
22.55
28 พ.ค. 20
21.40
22.55

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง