อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย IDR ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
13 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
10 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
9 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
8 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
7 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
3 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
2 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
1 ก.ค. 20
0.0018
0.0026
30 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
29 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
26 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
25 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
24 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
23 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
22 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
19 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
18 มิ.ย. 20
0.0019
0.0026
17 มิ.ย. 20
0.0019
0.0026
16 มิ.ย. 20
0.0019
0.0026
15 มิ.ย. 20
0.0019
0.0026
12 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
11 มิ.ย. 20
0.0019
0.0026
10 มิ.ย. 20
0.0019
0.0027
9 มิ.ย. 20
0.0019
0.0027
8 มิ.ย. 20
0.0019
0.0027
5 มิ.ย. 20
0.0019
0.0027
4 มิ.ย. 20
0.0019
0.0027
2 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026
1 มิ.ย. 20
0.0018
0.0026

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รูเปียห์ อินโดนีเซีย ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง