อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ SGD ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
22.17
22.98
13 ก.ค. 20
22.08
22.89
10 ก.ค. 20
22.00
22.81
9 ก.ค. 20
21.91
22.71
8 ก.ค. 20
21.91
22.73
7 ก.ค. 20
21.91
22.72
3 ก.ค. 20
21.80
22.61
2 ก.ค. 20
21.83
22.64
1 ก.ค. 20
21.71
22.52
30 มิ.ย. 20
21.67
22.49
29 มิ.ย. 20
21.70
22.51
26 มิ.ย. 20
21.74
22.55
25 มิ.ย. 20
21.74
22.55
24 มิ.ย. 20
21.71
22.51
23 มิ.ย. 20
21.74
22.56
22 มิ.ย. 20
21.72
22.53
19 มิ.ย. 20
21.75
22.56
18 มิ.ย. 20
21.85
22.66
17 มิ.ย. 20
21.91
22.71
16 มิ.ย. 20
21.85
22.66
15 มิ.ย. 20
21.81
22.62
12 มิ.ย. 20
21.81
22.62
11 มิ.ย. 20
21.81
22.62
10 มิ.ย. 20
22.01
22.82
9 มิ.ย. 20
22.01
22.82
8 มิ.ย. 20
22.11
22.92
5 มิ.ย. 20
22.13
22.94
4 มิ.ย. 20
22.06
22.86
2 มิ.ย. 20
22.03
22.84
1 มิ.ย. 20
22.03
22.84

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้อนหลัง