อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารทหารไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
16 ธ.ค. 19
-
-
13 ธ.ค. 19
-
-
12 ธ.ค. 19
-
-
11 ธ.ค. 19
-
-
9 ธ.ค. 19
-
-
6 ธ.ค. 19
-
-
4 ธ.ค. 19
-
-
3 ธ.ค. 19
-
-
2 ธ.ค. 19
-
-
29 พ.ย. 19
-
-
28 พ.ย. 19
-
-
27 พ.ย. 19
-
-
26 พ.ย. 19
-
-
25 พ.ย. 19
-
-
22 พ.ย. 19
-
-
21 พ.ย. 19
-
-
20 พ.ย. 19
-
-
19 พ.ย. 19
-
-
18 พ.ย. 19
-
-
15 พ.ย. 19
-
-
14 พ.ย. 19
-
-
13 พ.ย. 19
-
-
12 พ.ย. 19
-
-
11 พ.ย. 19
-
-
8 พ.ย. 19
-
-
7 พ.ย. 19
-
-
6 พ.ย. 19
-
-
5 พ.ย. 19
-
-
4 พ.ย. 19
-
-
1 พ.ย. 19
-
-

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารทหารไทย ย้อนหลัง