อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ SGD ธนาคารทหารไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
22.21
22.97
13 ก.ค. 20
22.13
22.89
10 ก.ค. 20
22.04
22.80
9 ก.ค. 20
21.99
22.74
8 ก.ค. 20
21.98
22.74
7 ก.ค. 20
21.98
22.73
3 ก.ค. 20
21.89
22.65
2 ก.ค. 20
21.89
22.65
1 ก.ค. 20
21.79
22.55
30 มิ.ย. 20
21.71
22.46
29 มิ.ย. 20
21.76
22.51
26 มิ.ย. 20
21.79
22.55
25 มิ.ย. 20
21.78
22.53
24 มิ.ย. 20
21.77
22.52
23 มิ.ย. 20
21.82
22.57
22 มิ.ย. 20
21.82
22.57
19 มิ.ย. 20
21.84
22.59
18 มิ.ย. 20
21.91
22.67
17 มิ.ย. 20
21.96
22.72
16 มิ.ย. 20
21.92
22.68
15 มิ.ย. 20
21.87
22.62
12 มิ.ย. 20
21.88
22.64
11 มิ.ย. 20
21.86
22.62
10 มิ.ย. 20
22.06
22.82
9 มิ.ย. 20
22.11
22.87
8 มิ.ย. 20
22.18
22.94
5 มิ.ย. 20
22.19
22.96
4 มิ.ย. 20
22.12
22.88
2 มิ.ย. 20
22.02
22.77
1 มิ.ย. 20
22.09
22.84

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารทหารไทย ย้อนหลัง